Pomoc seniorům

16.3.2020

Vážení spoluobčané,

opětovně Vás informujeme, že hl. město Praha ve spolupráci s organizací Život 90 zavedlo krizovou linku tel.: 800 160 166 určenou pro seniory, kteří jsou v této době nejrizikovější skupinou. Na krizovou linku se mohou obracet nejen senioři, ale i široká veřejnost s upozorněním na osamělé seniory ve svém okolí, kteří by mohli potřebovat pomoc. Prostřednictvím linky je možné získat informace nebo (ve spolupráci se soukromými obchodníky) si objednat balíčky potravin a hygienických potřeb (balíček na 3 dny v ceně 400 Kč a na 5 dnů v ceně 700 Kč). Kromě potravin a hygienických potřeb lze žádat i o pomoc při vyzvedávání léků nebo venčení domácích zvířat.

Současně Vás prosím o případnou informaci, pokud byste věděli o nějakém seniorovi ve Vašem okolí, který podle Vašeho názoru tuto pomoc potřebuje a neví nebo si nemůže tuto pomoc zajistit. Zavolejte mi na 774 700 133.

Lenka Felix, starostka

1