Uskutečnila se porada zastupitelů ve věci dořešení kauzy SK Čechoslovan Chuchle

29.7.2022

Ve středu 27.7.2022 proběhla v kanceláři starosty porada zastupitelů, kterou svolal MUDr. Jaromír Piskáček, k zjištění názoru na možnost koupit pro MČ Praha - Velká Chuchle budovu Čechoslovanu. I přesto, že probíhají dovolené, se sešla nadpoloviční většina zastupitelů a byly zastoupeny všechny strany. Jednání probíhalo věcně a slušně. Došlo ke shodě v tom, aby byly započaty kroky k možnosti koupě, s tím, že by se dle aktuálních časových možností rozhodlo pravděpodobně na zářijové schůzi zastupitelstva, v případě zpoždění připravit tuto možnost pro další zastupitelstvo na podzim a v případě nebezpečí z prodlení eventuálně svolat mimořádné zastupitelstvo.
MUDr. Jaromír Piskáček, starosta