Povodně 2013 - Informace

Je vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity pro území Prahy. Kulminace hladiny se očekává v průběhu dnešní noci a k ránu. V průběhu dnešního poledne byl průtokový stav cca 1500 krychlových metrů za sekundu, současný stav průtoku dle SMS zprávy z krizového centra je 1800 krychlových metrů za sekundu. K evakuaci obyvatel by mělo dojít v rozmezí průtoku 2200 až 2700 krychlových metrů za sekundu.

O případné evakuaci budou občané vyrozuměni obecním rozhlasem, SMS zprávou a dle standartních postupů v rámci povodňového plánu.

Ohroženy jsou zejména ulice:

- Dostihová, K sádkám, Radotínská, U závodiště.

Místo pro případné evakuované bude v Základní škole Charlotty Masarykové v Chuchli.

Při povodni v r. 2002 byla naměřena maximální průtoková hodnota 5300 krychlových metrů za sekundu.

ÚMČ

ilustrační foto