Pozvánka na 5. zasedání ZMČ

11.5.2022

Na základě ustanovení § 60 odst. 1 a 3 ve spojení s ustanovením § 87 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, svolávám páté zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Velká Chuchle v roce 2022, které se bude konat dne

24. května 2022 od 17.00 hodin
v obecním areálu Kazínská 8, Praha - Velká Chuchle.

Program:

1. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení programu zasedání
2. Stanovení počtu členů zastupitelstva MČ na příští volební období
3. Finanční záležitosti (návrh závěrečného účtu za r. 2020 a 2021, účetní závěrky MŠ, ZŠ, MČ, rozpočtové úpravy)
4. Majetkové záležitosti
5. Školské záležitosti (pracovní poměr ředitelky MŠ)
6. Personální záležitosti výborů ZMČ
7. Informace z jednání výborů ZMČ (změna tajemníka výboru ÚP, výběr zhotovitele rekonstrukce obecních bytů)
8. Různé (akce Chuchle Arena Praha, informace Přestupkové komise)

MUDr. Jaromír Piskáček
starosta MČ Praha-Velká Chuchle

Pozvánka