Pozvánka na 7. zasedání (mimořádné) ZMČ

15.6.2022

Zveme Vás na 7. zasedání (mimořádné) Zastupitelstva MČ Praha - Velká Chuchle

Na základě ustanovení § 60 odst. 1 a 3 ve spojení s ustanovením § 87 odst. 3 zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, svolávám sedmé (mimořádné) zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Velká Chuchle v roce 2022, které se bude konat dne


23.6.2022 od 18 hodin
v kanceláři starosty v budově ÚMČ

Program:

1. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení programu zasedání
2. Informace z jednání Administrativního výboru
3. Projednání připomínky MČ k Metropolitnímu plánu


MUDr. Jaromír Piskáček
starosta MČ Praha - Velká Chuchle


MUDr. Jaromír Piskáček, starosta pověřuje řízením 7. (mimořádného) zasedání ZMČ Praha-Velká Chuchle (z důvodu čerpání své dovolené) MUDr. Michaelu Schneiderovou, Ph.D., 2. místostarostku.

Zasedání zastupitelstva MČ je veřejné.

Pozvánka 7. ZMČ