Pozvánka na valnou hromadu Sokola

T.J. SOKOL CHUCHLE

pořádá v pátek 14. března 2014 v 18 hodin v sokolovně

VALNOU HROMADU T.J.

Program:

- Zpráva o činnosti za rok 2013

- Zpráva o hospodaření za rok 2013

- Zpráva revizní komise

- Plán činnosti na rok 2014

- Finanční plán na rok 2014

- Společné posezení

Své členy a příznivce srdečně zve

Výbor T.J.

T.J. Sokol - logo