Pozvánka na veřejnou schůzi

8.2.2014

Dovolujeme si Vás pozvat na veřejnou schůzi, která se bude konat

ve středu 12. února 2014 od 18.00 hodin

v areálu Kazínská 8 (bývalý Femat).

Předmětem schůze bude veřejná prezentace studie „Mimoúrovňové křížení ulice Starochuchelská s železniční tratí“. Zajištěna je účast projektanta studie a investora stavby. Součástí prezentace bude také anketa, ve které se budete mít možnost vyjádřit ke třem zpracovaným variantám mimoúrovňového křížení.

Mgr. Martin Melichar v.r.

starosta MČ Praha – Velká Chuchle