Prázdniny skončily

PRÁZDNINY SKONČILY, ŠKOLA OTEVŘELA BRÁNY.

Slunečné a teplé ráno tvořilo rámec zahajovacího ceremoniálu u příležitosti prvního školního dne. Ředitelka Základní školy Charlotty Masarykové paní Mgr. Eliška Jančíková v hezkém uvítacím proslovu přivítala přítomné žáky i jejich četný doprovod. Představila i nové členy pedagogického sboru. Přítomné také pozdravil starosta Velké Chuchle pan Stanislav Fresl. Velmi působivý byl závěrečný bod zahájení, kdy žáci obou prvních tříd obdrželi z rukou ředitelky školy pamětní listy. Za velkého zájmu doprovázejících proběhlo poté fotografování prvňáčků. V nastávajícím školním roce čekají chuchelskou základní školu stavební práce spojené s nutnou přístavbou dalších tříd. Přáním všech je, aby práce proběhly co nejrychleji a co nejméněnarušily chod školy. Všem žákům, celému pedagogickému sboru i technickému personálu školy si dovolím popřát mnoho úspěchů a klidný průběh celého školního roku 2015 – 2016.

Jan Zágler

51e752928e6ecbbb8557b3f6c7f9d722.jpg

551f53f70879ed67a7393dca9ce42d62.jpg

dbba288cc51d102d17ece21f652415c6.jpg