14. Předpisy

14.1 Nejdůležitejší předpisy
- Zákon 131/2000 Sb. v platném znění o hlavním městě Praze. - Statut hl. m. Prahy a vyhlášky hl. m. Prahy.
- Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Tyto předpisy obsahují základní ustanovení, samostatnou působnost, přenesenou působnost, hovoří o činnosti zastupitelstva městské části, rady městské části, o starostovi a tajemníkovi úřadu, komisích, odborech - t.j. orgánech rady, o nápravě nespravedlivých opatření, o městské policii, způsob vydávání vyhlášek.

Jmenované zákony, Statut a vyhlášky jsou k nahlédnutí na ÚMČ Praha – Velká Chuchle, U Skály 262/2, 159 00 Praha – Velká Chuchle:
pondělí a středa 8:00 – 17:30 hod.
čtvrtek  8:00 - 11:00 hod.

 

Přehled všech zákonů na http://www.sagit.cz/pages/zakony.asp?id=3&typ=r