Předvánoční čas v Mateřské škole

Jako každoročně začátkem adventního času začíná pro děti v MŠ očekávání příchodu Mikuláše a těšení se na Vánoce.

Proto také ve správném čase i do naší Mateřské školy přišel mezi děti Mikuláš s malými čerticemi. Děti byly touto návštěvou překvapeny a slibovaly, že budou hodné, zpívaly písničky, recitovaly básničky a za odměnu všechny dostaly díky Sdružení rodičů dárek Kinder vajíčko s překvapením.

S přibližujícími „Vánocemi“ ve všech pěti třídách začaly děti se svými učitelkami vyrábět pro rodiče vánoční dárky a přáníčka. Vyvrcholení všech akcí začalo v předposledním týdnu před „vánočními svátky“.

Jako první proběhla besídka ve třídě BERUŠKY v úterý 13.12., kde pod vedením třídní učitelky Jany Pondělíkové předvedly děti vtipný program „Skřítkové našli vánoční písničky a básničky“.

Ve středu 14.12. následovala hezká besídka ve třídě ŠNEČCI pod vedením třídních učitelek Aleny Langerové a Radky Svobodové pod názvem „Ovečky a beránci hledaly Betlémskou hvězdu“.

Ve čtvrtek 15.12. pokračovala besídka ve třídě VČELKY, kde nacvičily děti pod vedením třídních učitelek Bc. Jany Martausové a Jany Skálové velmi zajímavý a pěkný program „Andělská pošta“ co všechno musí andílci – „včelky“ před vánocemi stihnout….

V pátek 16.12. uzavřením všech besídek, uspořádaly třída MOTÝLCI pod vedením třídních učitelek Mgr. Jany Hlaváčové a Vlasty Formanové a třída KOŤATA pod vedením třídních učitelek Zuzany Buriánkové a Anny Semotánové, krásný společný program: „S koledami do Betléma“ v kouzelném kostelíčku Jana Nepomuckého, zvýrazněný atmosférou tohoto prostředí.

Všech jednotlivých akcí se v hojném počtu zúčastnili rodiče, kteří byli vystoupeními svých dětí nadšeni. Na závěr všech besídek bylo pohoštění a společné posezení pro děti, rodiče a

a třídní učitelky.

Závěrem bych proto chtěla poděkovat všem učitelkám, které svým vysokým nasazením a svou odborností opět dokázaly, že naše Mateřská škola si trvale udržuje vysoký standard.

Alena Kučerová

ředitelka MŠ

9d1dabf18211fac1f523d13f81d48dd6.jpg

6052768a82f739a59ddb5bb312069b68.jpg