Přerušení dostavby komunikace Na Hvězdárně

12.3.2012

Magistrát zatím tento rok nepočítá s vyčleněním prostředků na dostavbu komunikace a sítí v ul. Na Hvězdárně k osadě Lahovská. Nedostatek finančních prostředků Magistrátu donutil stávající vedení magistrátu přehodnotit a přenastavit systém výstavby. To se týká i výstavby sítí a komunikací. Podle sdělení z magistrátu je hlavním kritériem množství nepřipojených míst v Praze. Prioritou je bráno především připojení na splaškovou kanalizaci. Snahou je primárně nefinancovat developerské projekty. Po vyhodnocení investic, které probíhaly v minulých letech Na Hvězdárně bylo shledáno, že výstavba, která byla vyvolaná především minulým developerem (Finep) z nepochopitelného důvodu financovalo pouze město. V této linii podpory developerských projektů nechce zásadně magistrát pokračovat, případně chce donutit developery ke spoluúčasti. Bohužel dostavba komunikace a dotažení sítí k osadě Lahovská nepřináší v současnosti žádné další přípojné místo stávajících objektů. Proto Mč podpořila nedávno snahu fy Istar , která předložila ke schválení zjišťovací studii zasíťování části osady Lahovská, tak, aby zasíťování poslední části k obratišti autobusu u osady Lahovská mělo do budoucna relevantní smysl. Nyní přetrvává nepříjemná situace, kdy TSK chce převzít ul. Na Hvězdárně až po dokončení k zamýšlenému obratišti u osady Lahovská, tím je vybudovaná komunikace stále ve vlastnictví investora stavby OMI, to má za následek problémy s údržbou a správou komunikace. To má za následek i to, že dokud nebude tato část dokončena, nemůže Ropid zatím zřídit po léta slibovanou( písemně potvrzenou) linku autobusu Na Hvězdárnu. Chápeme postoj města, ale přes to se domníváme, že by tato akce, ať už byla z pohledu magistrátu nastavena nevýhodně, měla být dokončena tak, aby bylo možné civilizovaně projíždět z osady Lahovská do ostatních částí Velké Chuchle, tak jako tomu bylo před započetím prací. V mnohém záleží jak se k problému postaví současný developer, který má nyní Na Hvězdárně své aktivity.

Ing.arch. David Vokurka – zástupce starosty