Prezenční listina z Veřejné schůze ze dne 29.4.2009