Příměstský park Soutok

V pátek 13.12 uspořádal Institut plánování a rozvoje Prahy (IPR) konferenci týkající se Příměstského parku Soutok (http://www.iprpraha.cz/soutok), kde konstatovali ukončení 1. etapy prací a představili další kroky. Vybudování Příměstského parku Soutok bylo iniciováno magistrátem v rámci jednoho z 25 strategických rozvojových záměrů Prahy. Tým v čele s Ing. arch. Entem konstatoval relativně malou podporu ze strany magistrátu a zásadní komplikace v komunikaci s privátními majiteli pozemků, kteří vlastní klíčové lokality, kde by měl park vzniknout. Přesto plánují v následujících 3 letech zahájit jednání o výkupu některých klíčových pozemků. V Chuchli a okolí se mají aktivity zaměřit na nábřeží Vltavy mezi hřištěm SK Čechoslovan a Lahovičkami včetně možnosti prověření vybudování pěší lávky do Modřan a dále zřízení sportovně-rekreakčního areálu v místě mezi Velkou Chuchlí a Radotínem, přibližně pod estakádou Pražského městského okruhu.

soutok