Problém s prasaty

Problémy s divočáky netrápí jen Chuchli... Přečtěte si, co o tom píší v Radotíně. V Chuchli byl odstřel realizován tento víkend a bude pokračovat o víkendu 19.-20.10.2019 v lokalitách od ulice "Na hvězdárně" až po Slivenec. Kontakt na pana Františka Koppera je 776 563 333.

CO S DIVOČÁKY?
K RODINNÝM DOMŮM JE LÁKÁ OVOCE A ZELENINA

Divočáci se stahují k obydleným územím a Radotín není výjimkou. Černá zvěř se v městech cítí v bezpečí a nalezne zde potravu – ať už jsou to pohozené zbytky ze zahrádek nebo komposty za nekvalitním plotem. Potíže s divočáky nemá jen Praha a nikde zatím nevymysleli, jak opravdu účinně tuto otázku vyřešit. Jádrem problému je přilehlé okolí velkých měst s agrární krajinou, která díky zemědělcům produkuje nepřirozeně vysoké množství biomasy. Ta je pro černou zvěř dokonalým úkrytem a slibuje téměř neomezenou potravní nabídku po velkou část roku. A přestože myslivci jsou v Radotíně jedni z nejaktivnějších v Praze a pořádají na podzim pravidelné naháňky a lovy, tento problém sami nevyřeší. „V období sklizně prasata přebíhají z lesů do polí s řepkou a obilím a naopak. Při sekání polností se domlouváme se zemědělci, obstupujeme pole a aktivně černou zvěř tlumíme. Během posledního červencového týdne se střelilo pět prasat a týden předtím také,“ říká Veronika Kopperová, jednatelka Mysliveckého spolku Radotín. Problematická je zejména lokalita u Višňovky. Ale nejen ta. V okolí Radotína se rozkládá asi 1700 hektarů zákonem uznané honitby lesů a polností, zvěř se zde běžně vyskytuje. „Jeden den je u nás a druhý den přeběhne do sousední honitby, tak to v přírodě chodí. V zastavěné lokalitě určitě nelze situaci řešit odstřelem,“ vysvětluje Veronika Kopperová. S podzimem začnou pravidelné lovy a naháňky. Přednost dostanou oblasti s akutními problémy s černou zvěří. Pokud budou mít občané Radotína velké problémy s divokými prasaty na svých pozemcích, mohou se telefonicky obrátit na místopředsedu Mysliveckého spolku Radotín, Františka Koppera nebo Václava Zavázala.
Jak jinak je možné zkusit divočáky odlákat od svého pozemku? Je možné použít odpuzující přípravky, pachové ohradníky či elektronické plašiče. Zdaleka nejlepším řešením je vylepšit oplocení pozemku, které by zídkou mělo být zapuštěné do země alespoň 30 cm a ztužené 50 cm nad povrchem. Samozřejmostí je nenechávat zbytky ovoce a zeleniny na pozemku. Dále je třeba uvést, že soukromý pozemek u rodinného domku není honebním pozemkem a nesmí se zde střílet.

fc620e8cacf056f7cf8782cf99db7faa.png