Prodloužení termínu poplatku ze psů

23.3.2020

Úhrada místního poplatku ze psů se vzhledem k situaci a mimořádným opatřením prodlužuje do 30. 6. 2020

Poplatek lze též uhradit na účet číslo 2000697329/0800. Pokud neznáte Váš variabilní symbol, uveďte své jméno a příjmení do zprávy pro příjemce.