Prohlášení zhotovitele ohledně dostavby ZŠ Charlotty Masarykové

Vážení občané,

v příloze uveřejňujeme "Prohlášení zhotovitele" dostavby ZŠ Charlotty Masarykové, ohledně vypouštěné vody do vodoteče Vrutice ze stavby ZŠ Charlotty Masarykové.

ÚMČ

Vrutice