Prokopským údolím

Vyjdeme z náměstí Omladiny, nejlépe kolem 9-té hodiny, ve směru na Slivenec. Mineme Petzoldovu vápenku, která je technickou památkou a za ní odbočíme doleva a pokračujeme do mírného svahu. Stále se držíme modré turistické značky a pokračujeme do Holyně, sejdeme k Dalejskému potoku, který nás bude provázet celou cestu. Po levé straně se tyčí skalní útvary s nejvyšším bodem Hradištěm s výškou kolem 314m. Na něm bývalo keltské oppidum a nelezly se zde v 19. století vzácné předměty ze zlata, stříbra, bronzu i ze železa, stejně jako poklad zlatých a stříbrných mincí.
Všechny nálezy jsou ve sbírkách Národního muzea.
My pokračujeme v cestě krásným údolím Dalejského potoka, které je přírodní rezervací. Vyjma silurských a devonských vápencových skalních útvarů a lomů, které vytvářejí nejúplnější geologický profil těmito horninami, je zde vyhlášena i ochrana květeny typické pro vápencové území. O všech pozoruhodnostech se dočteme na tabulích umístěných podél cesty.
Z cesty později odbočíme doleva k nedalekému lomu s pozoruhodným jezírkem, vzniklým výronem vody. Zde nás určitě zaujme neobvyklý skalní profil a vodní ptactvo, které je možno a doporučeno krmit. Na tabulce zjistíme jaká potrava je vhodná. Určitě si všimneme kačen a páru sněhobílých labutí, které byly zraněné a byly sem umístěné do chráněného území.
Od jezírka se vrátíme na cestu a pokračujeme v pochodu. Projdeme pod železničním viaduktem a dojdeme ke křižovatce v zástavbě. Dáme-li se doprava, dojdeme k příjemné restauraci, kde můžeme poobědvat.
Pak pokračujeme dále do Hlubočep, kde můžeme nasednout na tramvaj z Barrandova a sjet ke stanici Zlíchov - Lihovar, přesednout na autobus a dojet zpátky domů. Můžeme si zapsat, že jsme ušli 10 km.
Pokud se chceme ještě projít, odbočíme před zastávkou tramvaje doprava, projedeme pod Barrandovským mostem na starou silnici pod Barrandovskou skálou a přes Malou Chuchli dojdeme až domů. V tom případě ujdeme ještě dalších 5-6 km.