Dopravní omezení v rámci protipovodňového cvičení

24.05.2023

Ve Velké a Malé Chuchli vyroste v noci ze soboty 27. května na neděli 28. května 2023 protipovodňová zábrana. Naštěstí nebude chránit Chuchli před skutečnou povodní. Cílem její výstavby je zjistit, jak jsou městská část a složky záchranného integrovaného systému na hrozbu velké vody připravené. Cvičení si vyžádá specifická dopravní omezení.
„Výstavba mobilního hrazení bude probíhat na několika úsecích v celkové délce 247 m s výškou od 0,3 m do 3,1 m a celkovým počtem 895 ks mobilních prvků o váze 2,5 t. Součástí cvičení bude i stavba protipovodňové hráze z pytlů s pískem v úseku Velká Chuchle - závodiště, kterou zajistí místní Jednotka sboru dobrovolných hasičů Praha - Velká Chuchle," popisuje René Heřmanský, specialista protipovodňové ochrany.
Na akci se budou podílet odbor bezpečnosti Magistrátu hl. m. Prahy, Správa služeb hl. m. Prahy, jednotky sboru dobrovolných hasičů a Armáda České republiky v součinnosti s Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy, Policií České republiky, Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. Prahy, Městskou policií hl. m. Prahy, zástupci MČ Praha - Velká Chuchle a dalšími účastníky cvičení.
Dopravní omezení spojená s protipovodňovým cvičením 27. 5. - 28. 5. 2023
• Od 14:00 hodin začne realizace dopravního značení na ul. Strakonická, v tuto dobu nebude zatím žádné omezení dopravy.
• Od 16:00 hodin začne realizace dopravního opatření v ostatních lokalitách, zde bude omezen průjezd ul. Strakonická z centra a rozvoz dopravního značení po Malé a Velké Chuchli.
Od 18:00 hodin začne platit celé dopravní opatření v lokalitě podle přiloženého plánku do 06:00 hodin dne 28. 5. 2023 (v případě dřívějšího skončení cvičení bude zajištěna demontáž dopravního značení co nejdříve a tím zprovoznění normálního stavu).
Jízdní pruhy v ul. Strakonická budou převedeny do jednoho jízdního pruhu v protisměru, takže nebude možné odbočit do ul. Dostihová a k obchodnímu centru Lidl, Hornbach, KFC. Objízdná trasa k obchodnímu centru povede ulicemi Paroplavební a Mezichuchelská.
Ul. Starolázeňská je od ul. Dostihová k ul. Mezichuchelská zjednosměrněna z důvodu možnosti parkování pro ostatní rezidenty, kteří se v době cvičení nedostanou s vozidlem do i z místa bydliště.
V ul. U Závodiště bude od 18:00 hodin zakázáno zastavení a stání z důvodu návozu materiálu k pytlování na Závodišti (přístup přes střední školu), dále v ul. Paroplavební bude od 18:00 hodin zakázáno zastavení a stání z důvodu lepšího projetí vozidel, zejména MHD (parkování v k tomu určených zálivech se to nedotkne), ulice Podjezd zde bude od 18:00 hodin zakázáno zastavení a stání po pravé straně ve směru jízdy od ul. Strakonická z důvodu záboru - instalace protipovodňové ochrany do podchodu. Bude uzavřen podchod v Malé Chuchli.
• Objízdná trasa k železničnímu přejezdu (do horní části Velké Chuchle) z centra (od 18:00 hodin dne 27. 5. - 06:00 hodin dne 28. 5. 2023) bude po ul. Strakonická - Výpadová - Přeštínská - Radotínská a do centra opačně. Jinak lze do lokality Velké Chuchle využít příjezd ul. K Barrandovu.
Od 18:00 hodin dne 27. 5. 2023 bude do opětovného provozu na ul. Strakonická zrušena zastávka MHD Dostihová, příchod k zastávce MHD Dostihová do centra je zachován. Zastávky MHD Starolázeňská a Obchodní centrum Chuchle budou zachovány. Zastávka MHD Malá Chuchle z centra i do centra neomezena, pouze při výstupu na této zastávce do centra bude nutné přejití na druhou stranu ul. Strakonická - Malá Chuchle využít přemostění ul. Strakonická.

Spolu se složkami IZS prosíme o pochopení a trpělivost z důvodu dopravních omezení.


Zákres dopravního omezení naleznete v přiloženým souboru viz. níže

86a8643c1283f9aaab6e5a5d10687141.jpg

Dopravní omezení

Protipovodňové cvičení