Protipovodňová opatření

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vám s radostí oznámit, že dnešním dnem začíná po skoro devítiletém úsilí realizace výstavby protipovodňových opatření na katastru naší městské části.
V letošním roce budou provedeny zejména přípravné práce na Strakonické ul. a dále také části prací na opatření 204, 205, 206, které budou spočívat v přípravě území a v podzemní části opatření a zároveň budou v předstihu vytýčovány, obnažovány a zajišťovány inženýrské sítě. Začátkem ledna 2012 budou zahájeny práce ve středním dělícím pásu Strakonické ulice. Dopravní opatření nutná pro realizaci budou spočívat ve svedení všech jízdních pruhů ke stranám komunikace tak, aby bylo možné ve středním pásu provádět podzemní stěny a nadzemní železobetonovou hradící zeď. Po dobu provádění budou oba jízdní pruhy z a do centra zachovány.
Dokončení tohoto opatření (203) je plánováno do konce dubna 2012. Poté budou provedeny překopy obou jízdních pruhů z centra, a to vždy po polovinách na začátku a konci opatření 230. Tato opatření se nazývají 202 a 204. Technicky se jedná o provedení podzemní části protipovodňové ochrany a o přípravu pro ukotvení mobilního hrazení.
Zároveň v této době budou probíhat práce na protipovodňových zemních hrází a opěrných stěn (opatření 205, 206). Přibližně v průběhu června 2012 budou práce pokračovat na opatření 201, které se nachází v ulici Dostihová a které navazuje na již provedená opatření 202 a 203.
S ohledem na polohu ochranných konstrukcí bude po dobu výstavby uzavřena ulice Dostihová. Ukončení prací v Dostihové, které zároveň představují úpravy kanalizační sítě, plánujeme v průběhu měsíce října 2012.
Práce v Malé Chuchli budou probíhat průběžně od jara 2012, a to v prostoru výjezdu z ČS OMV a budou pokračovat opatřením 208b, c, kde je nutné překročit část Strakonické směrem z centra do středního dělícího pásu a následně pak budou prováděny podzemní a nadzemní ochranné konstrukce ve středním dělícím pásu komunikace. Tyto práce budou ukončeny na jaře roku 2013. Na jaře roku 2013 bude provedeno opatření 207, které se nachází na konci opatření 206, přechází komunikaci Mezichuchelskou a končí v násypu tělesa ČD. Práce na ochranných konstrukcích v prostoru u závodiště budeme provádět po etapách od jara 2012 tak, aby v minimální míře docházelo ke kolizím s provozem závodiště a obsluhou RD v dané lokalitě. Po celou dobu výstavby budou prováděny práce na zahrazení podchodů pod Strakonickou (zejména v Malé Chuchli), na úpravách kanalizační sítě a další doprovodné stavby tak, aby byly stavební práce pokud možno prostorově koncentrovány.


Pro lepší orientaci přikládáme přehlednou situaci s vyznačením jednotlivých opatření.

ÚMČ Praha- Velká Chuchle 


 

bariera

  • Typ Název souboru Velikost
  • soubor typu "pdf" PPO 530.2 kB