Provizorní lávka pro pěší

16.3.2021

V rámci probíhající stavby "Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)" investor stavby Správa železnic, státní organizace plánuje v blízkosti železničního přejezdu ve Velké Chuchli vybudovat provizorní lávku pro pěší, která by zůstala v provozu do doby plánované výstavby mimoúrovňového křížení železnice a ulice Starochuchelská. Vzhledem k nutné uzavírce železničního přejezdu ve Velké Chuchli v plánovaném termínu 9.8.2021 - 8.9.2021 z důvodu provádění nového tělesa železničního spodku a svršku a dále trakčního vedení, plánujeme výstavbu této provizorní lávky v červenci 2021 v závislosti na vydání stavebního povolení, provedení výběrového řízení a podepsání smlouvy na zhotovitele. Z důvodu výstavby provizorní lávky je nutné pokácet dva vzrostlé stromy (jilm a jasan) v blízkosti železničního přejezdu v ul. Starochuchelská. Kácení bude provedeno v současném období vegetačního klidu.
Ing. Michal Krošlák, Správce stavby "Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)

ilustrační logo