Provoz kompostárny ve Slivenci obnoven

9.4.2020
Provoz kompostárny ve Slivenci je od 8.4.2020 obnoven pro veřejnost. Stále je nezbytné dodržovat následující opatření a dbát pokynů provozovatele:
• do areálu kompostárny bude umožněn vjezd maximálně 3 vozidel současně,
• pokud je to možné, používat vlastní nářadí pro nakládku kompostu a vykládku bioodpadu,
• dbát pokynu obsluhy pro udržení volného výjezdu z areálu kompostárny,
• vstup do areálu kompostárny bude umožněn jen se zakrytými ústy a nosem,
• bude zachováván minimální rozestup mezi občany 2 metry.
Provoz kompostárny během Velikonoc bude zajištěn následovně:
10.4.2020 – zavřeno
11.4 2020 - otevřeno
12. a 13.4.2020 – zavřeno
Od 14.4. 2020 bude na kompostárně zajištěn standardní provoz jak pro veřejnost tak i pro právnické subjekty.
Informaci o otevírací době naleznete na webových stránkách Lesů hl. m. Prahy: https://www.lhmp.cz/zelen/kompostarna-hl-m-prahy-slivenec/