Průvod Karla IV. navštívil Malou Chuchli

V sobotu 2.6.2012 navštívil průvod jeho veličenstev Karla IV. s chotí Eliškou Pomořanskou ves Malou Chuchli. Zde je přivítal purkmistr Martin Melichar společně s lidem chuchelským. Královskému páru spolu s Janem Jindřichem a Arnoštem z Pardubic se u nás velmi líbilo, neboť si pro ně chuchelští ochotníci připravili vtipný divadelní kus ze života jeho královské výsosti. Karla IV. však nejvíce potěšilo vystoupení fraucimoru z AerobicTeamu Chuchle a veršovaná uvítací řeč purkmistra Melichara, po níž královský pár přislíbil, že napřesrok při své cestě na královský hrad Karlštejn opět do své Chuchle zavítá. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se na uvítání průvodu podíleli. Jmenovitě Chuchelskému divadelnímu souboru, AerobicTeamu Chuchle Mgr. Veroniky Buriš a zaměstnancům úřadu Praha - Velká Chuchle Luďku Formanovi a Karlu Havránkovi. Fotografie z uvítání krále naleznete v sekci Fotogalerie na našich stránkách.

královský průvod 1

královský průvod 2

královský průvod 3

královský průvod 4

královský průvod 5