Městská rada schválila dotace městským částem

Na úterním zasedání pražští radní schválili návrh na poskytnutí účelových dotací městským částem. "Vzhledem k velkému množství předložených požadavků, které mnohonásobně přesáhly vyčleněný objem prostředků ve výši 300 milionů korun, radní přistoupili k navýšení objemu o dalších sto milionů přesunutých v rozpočtu z investic vyhrazených na výstavbu tunelu Blanka a rekonstrukci Ústřední čističky odpadních vod na Císařském ostrově," uvedla po jednání radní pro školství a sociální oblast Irena Ropková (ČSSD). Dotace budou poskytnuty primárně v oblasti školství a sociální politiky.

/zpráva z 11. jednání Rady hl. m. Prahy 24. března 2015/

Celkem podaly městské části žádosti o objemu přesahujícím jednu miliardu korun. "Jakožto radní pro školství a sociální oblast jsem byla vzhledem k vysokému počtu opodstatněných žádostí nucena vyjednat pro městské části posílení vyčleněných prostředků," uvedla po jednání radní Irena Ropková. "Mám radost, že se mi podařilo přesvědčit své kolegy k navýšení účelových dotací o dalších sto milionů korun z velkých investičních akcí a tyto prostředky tak využít k přímé podpoře zvyšování životní úrovně v hlavním městě," dodala radní.

Žádosti byly posuzovány především z hlediska přínosu v oblasti školství a sociální politiky. "Plníme tak náš program, který byl zaměřen na podporu rodin s dětmi, seniorů a dalších potřebných osob," vysvětluje Ropková. "Velký důraz na poskytnutí dotací v oblasti školství je dán zejména potřebou reagovat na nárůst počtu dětí v hlavním městě, který způsobuje zejména v okrajových částech Prahy značné problémy s jejich umisťováním ve školních zařízeních, jejichž kapacita je nedostatečná," doplňuje.

Většina schválených dotací bude směřovat do investičních akcí, takto bude využito celkem 379 milionů korun. Dotace určené na investice v oblasti školství tvoří většinu vyčleněných prostředků, celkem bezmála 345 milionů korun.

"Rodiny s dětmi přivítají zejména rozšíření kapacit předškolního vzdělávání v hlavním městě," komentuje výsledek jednání Ropková. "Nových míst v mateřských školách se rodiče dočkají například v Praze 8, kde budou v budově bývalé základní školy Pernerova vybudovány čtyři nové třídy, a dále například v Březiněvsi, kde proběhne dostavba druhé etapy zdejší školky, v Dolních Měcholupech či Velké Chuchli," vysvětluje. Navýšení kapacit předškolního vzdělávání čeká i Prahu 9, kde bude vybudován nový pavilon mateřské školy v ulici U Vysočanského pivovaru, a Prahu 15, kde budou zprovozněny další tři třídy v Bolevecké ulici. Zcela nové mateřské školy pak budou otevřeny v Praze 7 na Ortenově náměstí a dále v Pitkovicích, Štěrboholech, Újezdě, Vinoři a Zličíně.

Hlavní město však podpoří i investice v oblasti sociální politiky. Městským částem bylo takto vyčleněno celkem 13 milionů korun. Na ostatní investiční akce, například na rekonstrukci historické vodárenské věže v Praze 7 využívané zdejším domovem dětí a mládeže, směřuje celkem 12 milionů korun.

Městské části mohly žádat i o neinvestiční dotace, určené zejména na dílčí opravy a vybavení škol, školských zařízení a zařízení plnících funkci v oblasti sociální politiky. "Do oblasti školství tak směřuje neinvestiční dotace 14 milionů korun, do oblasti sociální pak neinvestiční dotace 5,5 milionu korun," sdělila dále Ropková.

Zdroj:
www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/mestska_rada_schvalila_dotace_mestskym.html

ÚMČ

logo Hl. M. Prahy