Reakce na článek pana Václava Burleho

S ohledem na nepravdy uvedené v článku pana Burleho, uveřejňujeme reakci vedení MČ:

Včerejší prezentace o současném stavu ohledně I. etapy Optimalizace trati Smíchov – Radotín byla výhradně určena pro občany Radotín. Se zástupci investora SŽDC i zhotovitele je současné vedení MČ Velká Chuchle v kontaktu a účastní se i pravidelných kontrolních dní. Proto není důvod se oficiálně účastnit akcí určených výhradně pro jinou MČ.

Dále kategoricky popíráme, že MČ si žádnou variantu mimoúrovňového křížení nepřeje a jednání protahuje. Jediné, co si MČ nepřeje je ponechání jen stávajícího železničního přejezdu.
Dále upřesňujeme neúplnou informaci Václava Burleho, který uvádí, že stavba byla vyjmuta. Ano stavba byla vyjmuta, ale jen z první etapy stavby Optimalizace trati Smíchov – Radotín, a to i z důvodu, že minulé vedení MČ pod vedením starosty pana Fresla nic v této souvislosti nekonalo a spoléhalo se na vyjádření TSK a POLICIE, které preferují variantu nadjezdu.
Jak jsme Vás již informovali, letos proběhlo několik jednání na MHMP. Dvakrát jsme jednali i na Ministerstvu dopravy.
Poslední jednání na MD se všemi zúčastněnými organizacemi a MČ mělo přímo název „Náhrada přejezdu ve Velké Chuchli“.
Vedení radnice se drží projednaných bodů a ODSOUHLASENÉHO postupu zúčastněných, že se vyčká na textaci a vydání rozhodnutí k územnímu řízení nadjezdu od správního orgánu. Termín vydání rozhodnutí byl avizován přítomným zástupcem vedení MČ Prahy 16 během října 2019. Další schůzka na MD je plánována na listopad. Přesný termín bude určen po vydání tohoto správního rozhodnutí.

Vedení MČ

znak