Redakční rada Chuchelského zpravodaje

Redakční rada Chuchelského zpravodaje

Období 2018 - 2022

Šéfredaktor + inzerce: Roman Peterka (e-mail: zpravodaj@chuchle.cz, tel. 603 157 431)

Členové: MUDr. Michaela Schneiderová, Mgr. Martin Melichar, Alain Petrásek

Kontakt na redakci: ÚMČ Praha - Velká Chuchle, U Skály 262/2, 15900; e-mail: info@chuchle.cz ; tel. 257 941 041.