rok 2006

Usnesení č. 3/2006 ze dne 27.12.2006

Počet komentářů: 0

U s n e s e n í č. 3/2006 – nové ZMČ ze 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne 27.12.2006
Zastupitelstvo městské části
3/0 schvaluje program zasedání ZMČ kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 2/2006 - nové ZMČ

3/1 schvaluje
rozpočet MČ Praha – Velká Chuchle na r. 2007 v objemu příjmů ve výši 9 660 tis. Kč (včetně zdrojů vytvořených v uplynulých letech - převod z vlastního fondu hospodářské činnosti) a výdajů ve výši
9 660...

Zobrazit celý text

Usnesení č. 2/2006 ze dne 6.12.2006

Počet komentářů: 0

U s n e s e n í   č. 2/2006 – nové ZMČ z 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne 6.12.2006 Zastupitelstvo městské části

2/0  schvaluje  program zasedání ZMČ , kontrolu zápisu a usnesení z ustavujícího zasedání ZMČ

2/1  bere na vědomí    rezignaci p. Jana Záglera na mandát člena ZMČ ke dni 24.11.2006 a   vznik mandátu Mgr. Martině Schönbauerové dnem 25.11.2006.

2/2  schvaluje   předsedkyní výboru sociálního a bytového...

Zobrazit celý text
Stránkování:
  • 1
Archív článků