rok 2007

Usnesení č. 3/2007 ze dne 26.2.2007

Počet komentářů: 0

Usnesení   č. 3/2007 ze 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne 26.2.2007
Zastupitelstvo městské části

3/0        schvaluje
program zasedání ZMČ   
kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 2/2007

3/1        schvaluje
rozpočtové úpravy na rok 2007 – navýšení rozpočtu MČ Praha – Velká Chuchle o 1 063 tis. Kč (zapojením daru Prahy 5 , daru  ČS, a.s. a vlastních zdrojů z minulých let) a výdaje na opravy komunikací...

Zobrazit celý text

Usnesení 2/2007 ze dne 5.2.2007

Počet komentářů: 0

U s n e s e n í   č. 2/2007 ze 2. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne 5.2.2007

Zastupitelstvo městské části

2/0        schvaluje
program zasedání ZMČ   

2/1        schvaluje
jmenování Mgr. Elišky Jančíkové  do funkce ředitelky Základní školy Charlotty Masarykové, Starochuchelská 240, 159 00 Praha 5 s účinností od 6.2.2007.

2/2        schvaluje
v souladu s Cenovým věstníkem č....

Zobrazit celý text

Usnesení č. 1/2007 ze dne 29.1.2007

Počet komentářů: 0

U s n e s e n í   č. 1/2007  1. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne 29.1.2007

Zastupitelstvo městské části
1/0schvaluje
program zasedání ZMČ
kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 3/2006 - nové ZMČ

1/1 revokuje b. 3/4 usnesení  3/2006 – nové ZMČ ze dne 27.12.2006 a ruší jednací řády výborů z předcházejícího volebního období

schvaluje  jednací řády výborů finančního, kontrolního, sociálního a bytového,...

Zobrazit celý text
Stránkování:
  • 1
  • 2
Archív článků