rok 2008

Usnesení č. 3/2008 ze dne 31.3.2008

Počet komentářů: 0

U s n e s e n í č.3/2008
ze 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle,
konaného dne 31.3.2008

Zastupitelstvo městské části
3/0 schvaluje
program zasedání ZMČ kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 2/2008

3/1 schvaluje,
aby byl zisk z hospodářské činnosti MČ Praha – Velká Chuchle za r. 2007 ve výši 3 207 557,13 Kč ponechán v hospodářské činnosti jako rezerva pro případné zapojení do rozpočtu v průběhu roku.
Úkol:...

Zobrazit celý text

Usnesení č. 2/2008 ze dne 25.2.2008

Počet komentářů: 0

U s n e s e n í č. 2/2008
ze 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne 25.2.2008

Zastupitelstvo městské části
2/0 schvaluje
program zasedání ZMČ kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 1/2008

2/1 schvaluje,
rozpočtové úpravy na rok 2008 – do rozpočtu na rok 2008 byla zapojena částka 146 200,- Kč ze zdrojů z min. let (101 tis. Kč inv. příspěvek OMI MHMP na doplatek za inženýrskou činnost – topení v ZŠ a 45 200,-...

Zobrazit celý text

Usnesení č. 1/2008 ze dne 28.1.2008

Počet komentářů: 0

U s n e s e n í č.1/2008
z 1. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle,
konaného dne 28.1.2008

Zastupitelstvo městské části

1/0 schvaluje
program zasedání ZMČ kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 13/2007

1/1 schvaluje,
aby starosta požádal o přezkoumání hospodaření naší MČ za r. 2008 Magistrát hl.m. Prahy – odbor finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření.
Úkol: tajemnice – dopis MHMP
Termín:...

Zobrazit celý text
Stránkování:
  • 1
  • 2
Archív článků