rok 2010

Usnesení č. 4/2010 ze dne 20.12.2010

Počet komentářů: 0

Usnesení č. 4/2010

ze 4. zasedání nově zvoleného Zastupitelstva městské části Praha - Velká Chuchle, konaného dne 20.12.2010

Zastupitelstvo městské části
4/0 schvaluje
program zasedání ZMČ

4/1 bere na vědomí
výsledky kontroly hospodaření v ZŠ a MŠ za období od l.4. do 30.9.2010,
provedené kontrolní skupinou MČ.

4/2 pověřuje
starostu uzavřením 2 smluv se spol. GRIDO, architektura a design, s.r.o. na zpracování...

Zobrazit celý text

Usnesení č. 3/2010 ze dne 6.12.2010

Počet komentářů: 0

Usnesení č. 3/2010

ze 3. mimořádného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva městské části Praha - Velká Chuchle, konaného dne 6.12.2010

Zastupitelstvo městské části
3/0 schvaluje
program zasedání ZMČ

3/1a) schvaluje
úpravy a doplnění smlouvy o dílo se spol. Grido dle právního stanoviska
ve smyslu bodu 1a) zápisu z jednání č. 3/2010 nového ZMČ ze dne 6.12.2010.
Úkol: starosta, Ing.arch.Vokurka
Termín: 20.12.2010
3/1b)...

Zobrazit celý text

Usnesení č. 2/2010 ze dne 24.11.2010

Počet komentářů: 0

 Usnesení č. 2/2010

ze 2. zasedání nově zvoleného Zastupitelstva městské části Praha - Velká Chuchle, konaného dne 24.11.2010

Zastupitelstvo městské části
2/0 schvaluje
přijetí hostů:
Mgr. Eliška Jančíková, ředitelka ZŠ Charlotty Masarykové
Ing. arch. Peter Sticzaj - Gromski, Ing. Valérius Lalkovič, zástupci spol. Grido,architektura a design,s.r.o.
schvaluje
program zasedání ZMČ

2/1a) bere na vědomí
informaci Ing. arch....

Zobrazit celý text

Usnesení č. 1/2010 ze dne 9.11.2010

Počet komentářů: 0

Městská část Praha-Velká Chuchle
Zastupitelstvo Městské části Praha-Velká Chuchle


USNESENÍ č.1/2010 - nové ZMČ
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Velká Chuchle,
konaného dne 9.11.2010, od 18:00 hodin v budově ZŠ Charlotty Masarykové.

Zastupitelstvo městské části
1/1 schvaluje
mandátovou komisi ve složení Mgr. Gabriela Dudášová a pan Jan Matl.

1/2 schvaluje
zprávu mandátové komise /viz příloha č....

Zobrazit celý text

Usnesení č. 8/2010 ze dne 20.9.2010

Počet komentářů: 0

Usnesení č. 8/2010

z 8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Velká Chuchle, konaného dne 20.9.2010

Zastupitelstvo městské části
8/1 bere na vědomí
vznik mandátu člena ZMČ Ing. Jana Jandy po rezignace Mgr. Tomáše
Hromádky

8/2 bere na vědomí
informace starosty

8/3 schvaluje
rozpočtové úpravy za 09/2010 /viz příloha č. 1 usnesení ZMČ 8/2010/
Úkol: Ing. Svobodová
Termín: do 5.10.2010

8/4...

Zobrazit celý text

Usnesení č. 7/2010 ze dne 28.6.2010

Počet komentářů: 0

Usnesení č. 7/2010
ze 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Velká Chuchle, konaného dne 28.6.2010

Zastupitelstvo městské části
7/0 schvaluje
program zasedání ZMČ

7/1 bere na vědomí
informace starosty

7/2 schvaluje
rozpočtové úpravy za 06/2010 (viz příloha č. 1 usnesení ZMČ 7/2010)
Úkol: Ing. Svobodová
Termín: do 2.7.2010

7/3 bere na vědomí
uzavření finančního vypořádání naší MČ s hl.m.Prahou...

Zobrazit celý text

Usnesení č. 6/2010 ze dne 31.5.2010

Počet komentářů: 0

7.6.2010

Usnesení č. 6/2010

ze 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Velká Chuchle, konaného dne 31.5.2010

Zastupitelstvo městské části
6/0 schvaluje
program zasedání ZMČ

6/1 bere na vědomí
informace starosty

6/2 schvaluje
rozpočtové úpravy za 05/2010 /viz příloha č. 1 usnesení ZMČ 6/2010/
Úkol: Ing. Svobodová
Termín: do 5.6.2010

6/3 schvaluje
„Opatření tajemnice č. 39" k vedení evidence a...

Zobrazit celý text

Usnesení č. 5/2010 ze dne 24.5.2010

Počet komentářů: 0

Usnesení č. 5/2010
z 5. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Velká Chuchle, konaného dne 24.5.2010

Zastupitelstvo městské části
5/0 schvaluje
program zasedání ZMČ

5/1 schvaluje
soutěžní podmínky veřejné dvoukolové architektonicko urbanistické soutěže na zpracování návrhu řešení „Nové centrum MČ Praha - Velká Chuchle" a vyhlášení soutěže dne 3.6.2010 po potvrzení regulérnosti soutěžních podmínek Českou komorou architektů . /viz...

Zobrazit celý text

Usnesení č. 4/2010 ze dne 26.4.2010

Počet komentářů: 0

7.5.2010

Usnesení č. 4/2010

ze 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Velká Chuchle, konaného dne 26.4.2010

Zastupitelstvo městské části
4/0 schvaluje
přijetí hostů ze spol. VILY CHUCHLE a.s. a bere na vědomí jejich informace
schvaluje
program zasedání ZMČ

4/1 bere na vědomí
informace starosty

4/2 schvaluje
rozpočtové úpravy za 04/2010 /viz příloha č. 1 usnesení ZMČ 4/2010/
Úkol: Ing. Svobodová Zobrazit celý text

Usnesení č. 3/2010 ze dne 29.3.2010

Počet komentářů: 0

Usnesení č. 3/2010

ze 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Velká Chuchle, konaného dne 29.3.2010

Zastupitelstvo městské části
3/0 schvaluje
návrh programu jednání a přijetí hostů

3/1 bere na vědomí
informace starosty

3/2 schvaluje
koncept zastavěnosti území „Na Hvězdárně" , prezentovaný zástupci spol. „Vily Chuchle a.s." JUDr. Sklenkou a Ing. Hůrkovou. /viz příloha č. 1 usnesení ZMČ 3/2010/

Úkol: Ing....

Zobrazit celý text
Stránkování:
  • 1
  • 2
Archív článků