rok 2006

Zápis č. 3/2006 ze dne 27.12.2006

Počet komentářů: 0

Zápis č. 3/2006 – nové ZMČ
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne 27.12.2006

Přítomni:
členové zastupitelstva 9
nepřítomen, omluven   0
hosté 0

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a je usnášení schopné, přítomno 9 zastupitelů.
Ověřovatelé dnešního zápisu:  Bc. Olga Kuzníková, Mgr. Tomáš Hromádka

Návrh na program zasedání:

Kontrola...

Zobrazit celý text

Zápis č. 2/2006 ze dne 6.12.2006

Počet komentářů: 0

Zápis č. 2/2006 – nové ZMČ - ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne 6.12.2006

Přítomni:
členové zastupitelstva: 9
nepřítomen, omluven : 0
hosté : 0Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a je usnášení schopné, přítomno 9 zastupi telů. Ověřovatelé dnešního zápisu: Mgr. Lenka Felixová, Václav VlasákNávrh na program zasedání: Zobrazit celý text

Stránkování:
  • 1
Archív článků