rok 2010

Zápis č. 4/2010 ze dne 20.12.2010

Počet komentářů: 0

Zápis č. 4/2010 ze dne 20.12.2010

Zápis z 4. řádného jednání zastupitelstva MČ Praha - Velká Chuchle
Datum konání: 20.12.2010, v 18.00 hod.
Místo konání: Úřad MČ, kancelář starosty, U Skály 262/2, Velká Chuchle
Přítomni : v 18.00 : 8/11 zastupitelů; v 18.30 : 9/11 zastupitelů (dostavil se zastupitel p. Čahoj)
Omluveni: zastupitelé pí. Dudášová a p. Fresl

Veřejnost : pí. Vokurková, p. J. Špaňhel, p. M. Holeček, p. Z. Vlasák, p. Vomáčková

...

Zobrazit celý text

Zápis č. 3/2010 ze dne 6.12.2010

Počet komentářů: 0

Zápis z 3. mimořádného jednání zastupitelstva MČ Praha - Velká Chuchle

Datum konání: 6.12.2010, v 18.00 hod

Místo konání: Úřad městské části, kancelář starosty, U Skály 262/2, Praha 5, Velká Chuchle

Přítomni: členové zastupitelstva 11

Veřejnost: pan Rieger

Zasedání zastupitelstva zahájil a řídil starosta Mgr. Martin Melichar. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin, kdy bylo a konstatováno, že zastupitelstvo je usnášeníschopné, jelikož...

Zobrazit celý text

Zápis č. 2/2010 ze dne 24.11.2010

Počet komentářů: 0

Zápis č. 2/2010
z 2. zasedání nově zvoleného Zastupitelstva městské části Praha-Velká Chuchle, konaného dne 24.11.2010

Místo konání: ZŠ Charlotty Masarykové, Starochuchelská 240, Praha 5, Velká Chuchle
Přítomni: členové zastupitelstva 11
Veřejnost: 8

Hosté:
Mgr. Eliška Jančíková, ředitelka ZŠ Charlotty Masarykové
Ing. arch. Peter Sticzaj - Gromski, Ing. Valérius Lalkovič, zástupci společnosti Grido,architektura a design,s.r.o.
Starosta...

Zobrazit celý text

Zápis č. 1/2010 ze dne 9.11.2010

Počet komentářů: 0

Městská část Praha-Velká Chuchle
Zastupitelstvo Městské části Praha-Velká Chuchle

Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Velká Chuchle,
konaného dne 9.11.2010, od 18:00 hodin v budově ZŠ Charlotty Masarykové.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Velká Chuchle (dále též jako „zastupitelstvo") bylo zahájeno v 18.00 hodin dosavadním starostou p. Stanislavem Freslem (dále jako Zobrazit celý text

Zápis č. 8/2010 ze dne 20.9.2010

Počet komentářů: 0

Zápis č. 8/2010
z 8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Velká Chuchle, konaného dne 20.9.2010

Přítomni:
členové zastupitelstva 8
nepřítomen 1
hosté 2

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a je usnášení -schopné, přítomno 8 zastupitelů.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Mgr. Lenka Felixová, Zdeňka Děrdová

1) Před projednáváním programu složil slib člena ZMČ Praha-Velká Chuchle...

Zobrazit celý text

Zápis č. 7/2010 ze dne 28.6.2010

Počet komentářů: 0

Zápis č. 7/2010
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Velká Chuchle, konaného dne 28.6.2010

Přítomni:
členové zastupitelstva 8
nepřítomen, omluven 1 (Mgr. Schönbauerová )
hosté 4 (prezentovaní)

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a je usnášení -schopné, přítomno 8 zastupitelů.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Bc. Olga Kuzníková, Ing.Arch. David Vokurka

Starosta předložil ke...

Zobrazit celý text

Zápis č. 6/2010 ze dne 31.5.2010

Počet komentářů: 0

7.6.2010

Zápis č. 6/2010
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Velká Chuchle, konaného dne 31.5.2010

Přítomni: členové zastupitelstva 8
nepřítomen, omluven 1
hosté 4

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a je usnášení -schopné, přítomno 8 zastupitelů.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Mgr. Martina Schönbauerová, Jan Rys

Starosta předložil ke schválení program :
1. Informace starosty. Zobrazit celý text

Zápis č. 5/2010 ze dne 24.5.2010

Počet komentářů: 0

2.6.2010

Zápis č. 5/2010
z mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Velká Chuchle, konaného dne 24.5.2010

Přítomni:
členové zastupitelstva 9
nepřítomen, omluven 0
hosté 3

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a je usnášení -schopné, přítomno 9 zastupitelů.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Zdeňka Děrdová, Bc. Olga Kuzníková


Starosta předložil ke schválení program :
Zobrazit celý text

Zápis č. 4/2010 ze dne 26.4.2010

Počet komentářů: 0

7.5.2010

Zápis č. 4/2010
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Velká Chuchle, konaného dne 26.4.2010

Přítomni:
členové zastupitelstva 6
nepřítomen, omluven 3
hosté 4

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a je usnášení -schopné, přítomno 6 zastupitelů.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Mgr. Lenka Felixová, Mgr. Tomáš Hromádka

Před zahájením zasedání požádal starosta o souhlas s přijetím...

Zobrazit celý text

Zápis č. 3/2010 ze dne 29.3.2010

Počet komentářů: 0

Zápis č. 3/2010
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Velká Chuchle, konaného dne 29.3.2010

Přítomni:
členové zastupitelstva 9
nepřítomen, omluven 0
hosté 5

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a je usnášení -schopné, přítomno 9 zastupitelů.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Zdeňka Děrdová, Jan Rys

Před schválením programu navrhl starosta, aby po informacích starosty proběhlo...

Zobrazit celý text
Stránkování:
  • 1
  • 2
Archív článků