rok 2010

Zápis č. 2/2010 ze dne 22.2.2010

Počet komentářů: 0

Zápis č. 2/2010
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Velká Chuchle, konaného dne 22.2.2010

Přítomni:
členové zastupitelstva 7
nepřítomen, omluven 2
hosté 7

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a je usnášení -schopné, přítomno 7 zastupitelů.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Bc. Olga Kuzníková, Zdeněk Vlasák

Před schválením programu navrhl starosta, aby jako první bod programu...

Zobrazit celý text

Zápis č. 1/2010 ze dne 18.1.2010

Počet komentářů: 0

Zápis č. 1/2010
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Velká Chuchle, konaného dne 18.1.2010

Přítomni:
členové zastupitelstva 8
nepřítomen, omluven 1
hosté 0

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a je usnášení -schopné, přítomno 8 zastupitelů.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Mgr. Tomáš Hromádka, Mgr. Martina Schönbauerová

Program:
1. Informace starosty.
2. Závěry...

Zobrazit celý text
Stránkování:
  • 1
  • 2
Archív článků