Zápisy jednání s ROPIDEM

29.11.2011

Vážení občané,

na základě vašich žádostí předkládáme zápisy z našich jednání se spol. ROPID s.r.o., kde jsme jasně deklarovali svůj nesouhlas se zrušním linky 172, včetně vložených spojů a jejím nahrazením linkou 244.

 

Mgr. Martin Melichar, starosta