Rozsudek Čechoslovan Chuchle

28.6.2021

Písemné vyhotovení rozsudku MS v Praze, kterým se potvrzuje dřívější rozhodnutí OS Praha 5 ohledně vydržení budovy SK Čechoslovanem.
Odvolací soud de facto ve všem přitakal k odůvodnění prvostupňového soudu, když znovu zopakoval, že Čechoslovan skutečně nikdy sice budovu formálně nevlastnil, nicméně protože se její vlastník po celou dobu nechoval jako vlastník, nevyzýval SKČ, aby budovu opustil a neudělal to ani ke konci roku 2018, tak teprve k 01.01.2019 SKČ formálně tuto budovu vydržel.
Odvolací soud rovněž rozhodl o povinnosti MČ uhradit protistraně náklady odvolacího řízení ve výši 8.100 Kč. Společně s náklady prvostupňového řízení ve výši 23.720,50 Kč, se tak jedná o celkovou částku ve výši 31.820,50 Kč. Tato pohledávka však byla okamžitě ke dni 24.06.2021 zajištěna exekučním příkazem exekutora. Reálně tak dojde v rámci exekuce k částečnému započtení vzájemných pohledávek a MČ nebude muset žalované nic hradit, jen obdrží o to méně na své vymáhané pohledávky, které ke dni 24.6.2021 činí 414.497,52 Kč.
Proti uvedenému rozhodnutí je možné podat do dalších dvou měsíců dovolání k Nejvyššímu soudu ČR, lhůta k podání dovolání tedy uplyne nejpozději ke dni 23.08.2021.

ÚMČ

logo

  • Typ Název souboru Velikost
  • soubor typu "pdf" Rozsudek 242.5 kB