Kultura nástupišt´ Smíchovského nádraží pražské MHD

Smíchovské nádraží je pro návštěvníky Velké a Malé Chuchle poslední přestupní stanicí a taktéž každodenním zážitkem velké části jejích občanů využívajících MHD. Jelikož sám služeb MHD příliš nevyužívám, byl jsem při své cestě do Chuchle znechucen prostředím nástupišť autobusů, odkud odjíždí i spoj 244, mířící do naší obce. Úklid je pravděpodobně zajištován jen formou občasného zametení nedopalků a poházených odpadků. O čištění tlakovou vodou, která je v takovém prostředí nutná, si můžeme nechat zdát. Jen by to pravděpodobně vyhánělo peníze z kapes subdodavatele úklidové služby. Na lavičky byly v minulosti doinstalovány důmyslné systémové nástroje proti bezdomovcům /loketní opěrky/, čímž se výrazně "zlepšila" možnost jejich úklidu.

Vznesl jsem dotaz na Dopravní podnik hl.m. Prahy, kdo spravuje prostor nástupišť autobusů /např. 129, 244, 105 atd/ a dostalo se mi této odpovědi:


Vážený pane Šatro,

z uvedeného podnětu není zcela zřejmé o jakou zastávku se jedná. Lze předpokládat, že máte na mysli autobusový terminál Smíchovské nádraží, kde je ze strany Dopravního podniku Praha, a.s. zajišťován úklid, a to každý den. Zároveň se provádí kontrola čistoty prostoru tohoto nástupiště, případně s pořízenou fotodokumentací. 

Poslední kontrola byla provedena 24.6.2014, kdy nebyly shledány žádné zásadní závady.

S pozdravem

Zdeněk Bek

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
900700 - odbor Marketing a komunikace
t +420 296 192 305
e-mail BekZ@dpp.czNejlepším svědectvím snad budou fotografie pořízené v červenci 2014.Daniel Šatra

zastupitel za SZ /bez PP/

Smíchovské nádraží 21.století

Smíchovské nádraží bez zásadních závad

Smíchovské nádraží posezení