Sběr použitých tonerů a kazet

Na vybraných sběrných dvorech hl. m. Prahy byl od 1. 1. 2020 zahájen pilotní projekt sběru použitých tonerových a inkoustových kazet. Sběrné dvory jsou vybaveny samostatnou 240 l sběrnou nádobou červené barvy, určenou výhradně pro sběr použitého tiskového spotřebního materiálu. Do sběrných nádob je možné odkládat jak originální, tak i kompatibilní či renovované tonerové a inkoustové kazety.
Sesbírané kazety budou zpracovány společnostmi renovujícími tonerové a inkoustové kazety. Každá renovovaná tonerová kazeta v průměru ušetří 4,49 kg emisí skleníkových plynů, 9,39 kg primárních přírodních zdrojů a 0,67 kg odpadu.
Tato služba je dostupná na 3 sběrných dvorech, a to konkrétně na:
• sběrném dvoře Zakrytá, Praha 4 – Spořilov
• sběrném dvoře Pod Šancemi, Praha 9 – Vysočany
• sběrném dvoře Generála šišky, Praha 12 - Modřany
Projekt je realizován ve spolupráci s Asociací renovátorů tonerů, z.s., https://www.setriprirodu.cz
Případné otázky, týkající se sběru použitých tonerových a inkoustových, prosím směřujte na emailovou adresu: info@setriprirodu.cz nebo telefonicky na tel.: 602 427 335.

popelnice na tonety