Sběrný dvůr v Radotíně opět otevřen

22.3.2021

Sběrný dvůr Praha - Radotín je po uzavření v temrínu 8. - 21.3. OPĚT OTEVŘEN (od 22.3.2021).

Sběrný dvůr Praha - Radotín
Adresa: V Sudech 1488/2, Praha-Radotín
Telefon: 234 128 555
E-mail: dispecinkts@praha16.eu

Provozovatel: Technické služby Praha - Radotín

Den       Období letního času         Období zimního času
Pondělí    8.30 - 18.00 hodin        8.30 - 17.00 hodin
Úterý       8.30 - 18.00 hodin         8.30 - 17.00 hodin
Středa     8.30 - 18.00 hodin         8.30 - 17.00 hodin
Čtvrtek    8.30 - 18.00 hodin         8.30 - 17.00 hodin
Pátek      8.30 - 18.00 hodin         8.30 - 17.00 hodin
Sobota    8.30 - 15.00 hodin         8.30 - 15.00 hodin
Neděle         ZAVŘENO                     ZAVŘENO
O STÁTNÍCH SVÁTCÍCH JE ZAVŘENO.


Upozorňujeme, že do vykládací části areálu sběrného dvora budou vpuštěna pouze 2 vozidla najednou.

Zároveň žádáme veškeré návštěvníky sběrného dvora, aby:

Nestáli ve vjezdu do sběrného dvora neblokovali přístupovou komunikaci a přilehlou křižovatku. Po celou provozní dobu musí být zajištěn volný vjezd a výjezd do areálu sběrného dvora.
Přijeli již s roztříděným odpadem.
O důsledné dodržování všech nařízení vlády ČR s ohledem na jejich zdraví a zdraví obsluhy.
Podmínkou pro vstup do areálu je zakrytí úst a nosu a použití jednorázových rukavic.
Z hygienických důvodů si návštěvníci musí dovézt vlastní nářadí potřebné k manipulaci s odpadem i úklidu (lopaty, hrábě, košťata atd.).

V případě nedodržování bezpečnostních pravidel a pokynů obsluhy, má personál sběrného dvora právo vykázat návštěvníka z areálu.

Odpad, který je možno ve sběrném dvoře odevzdat:

papír,
dřevo,
sklo,
plasty,
kovy,
barvy, motorové oleje, lepidla, chemikálie,
obaly od barev, motorový olej, rozpouštědla,
nábytek, zařízení domácnosti,
odpad z údržby zeleně - větve, listí, tráva (lze odevzdat i v Kompostárně Slivenec)
potravinářské a jedlé oleje,
elektrozařízení (ledničky, pračky, bojlery, televizory, drobné elektrospotřebiče, PC atp.),
stavební suť (do 1 m3 měsíčně ZDARMA)
zářivky, výbojky,
baterie, autobaterie,
pneumatiky (za poplatek)

Ceník za uložení odpadů platný od 1. června 2020 (pdf, 200 kB)

Odpad, který není možno ve sběrném dvoře odevzdat:

eternit, azbest (lze odevzdat spol. A.P.E. s.r.o.)
lepenka (IPA), asfalt (lze odevzdat spol. A.P.E. s.r.o.)
samostatné tonery do tiskáren,
injekční stříkačky, léky (je nutné odevzdat do zdravotnického zařízení, jehož lékař léčiva pacientovi předepsal - více informací k této problematice v materiálu Státního zdravotního ústavu)

Režim využívání:

zdarma pro občany s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy,
vždy je nutno se prokázat platným dokladem totožnosti,
osoba odevzdávající odpad musí být fyzicky přítomna,
omezení jednorázového návozu - možný vjezd vozidel max. do 3,5 t.

Provozní řád Sběrného dvora Praha - Radotín (pdf, 2,3 MB)

V hlavním městě Praze můžete využít i další sběrné dvory. Jejich seznam najdete na Portálu životního prostředí Hlavního města Prahy

Sběrný dvůr Praha - Radotín byl vybudován v roce 2005 využitím objektů areálu bývalého středního odborného učiliště strojírenského v blízkosti radotínské cementárny u křižovatky ulic K Cementárně a V Sudech.

Separovaný odpad je zde ukládán do označených velkoobjemových kontejnerů podle svého druhu. Velkoobjemové kontejnery jsou určeny především pro ukládání směsného stavebního odpadu, papíru a papírové lepenky, dřeva, kompostovatelného odpadu, kovů a objemného odpadu. Ve sběrném dvoře je možné odevzdat také sklo a plasty (do kontejnerů o objemu 1100 l).

Od fyzických osob jsou ve sběrném dvoře též přijímány nebezpečné odpady (rozpouštědla, kyseliny, fotochemikálie, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, chladící zařízení, barvy, lepidla, léčiva, baterie a akumulátory atd.), které jsou ukládány zvlášť do speciálních kontejnerů.

Sběrný dvůr v Radotíně je místem zpětného odběru použitých elektrozařízení a pneumatik.

Služeb sběrného dvora mohou využít všichni občané i drobní živnostníci s trvalým bydlištěm na území hlavního města Prahy s tím, že uložení odpadu je pro občany bezplatné (výjimkou je poplatek za uložení pneumatik, případně většího objemu odpadu než 1 m3 odpadu za měsíc). Pro drobné živnostníky jsou služby sběrného dvora podle množství a druhu odpadu zpoplatněny. Toto opatření zabraňuje zneužívání bezplatných služeb dvora podnikateli, kteří produkují velké množství odpadu a mají povinnost odpad likvidovat na své náklady.