Sbírka knih Jana Ryse

Sbírka kniha pana Jana Ryse

V naší městské části žije významný ornitolog, spisovatel a fotograf Jan Rys. Věhlas pana Ryse zdaleka přesahuje hranice obce, a proto bylo navrženo na jednání ZMČ - bod Různé panem Václavem Burlem vyhrazení prostoru v knihovně pro sbírku knih tohoto místního spisovatele.

První publikaci "Seznámení u vody, 1981" věnoval pan Burle osobně. Ostatní publikace budeme hledat v antikvariátech, burzách a pomocí inzerce na internetu. Přesto je na místě výzva občanům a všem zájemcům o přírodu, aby se podíleli na ucelení sbírky publikací pana Ryse tak, aby mohly knihy sloužit ke spokojenosti veřejnosti.

Seznam publikací:

  • Vteřiny z lesa 1971,

  • Vteřiny z polí, luk a strání 1973 - jeden výtisk bude dodán z centrálního fondu knihovny,

  • Chvilky za městem, 1973.

  • Seznámení u vody, 1981 - dodal do knihovny pan Burle,
  • Vteřiny u rybníků, řek a tůní 1981 - jeden výtisk bude dodán z centrálního fondu knihovny,

  • Rybáři snů a skutečností 1985 - jeden výtisk bude dodán z centrálního fondu knihovny,

  • Ryby zblízka 1989.


U další spousty knih je pan Rys uveden jako spoluautor.

Děkujeme za každou pomoc. Po shromáždění sbírky bude následovat malá výstava knih s případnou účastí samotného autora.


Pavel Kováč

Ilustrační foto - obal knihy Jana Ryse