Informace ze schůzky mezi účastníky řízení a jejich zástupci mimoúr. křížení a Správou železnic

Ve středu 17. 6. proběhly v prostorách K8 schůzky mezi účastníky řízení a jejich zástupci  mimoúr. křížení a Správou železnic.
Bohužel schůzka zúčastněných neměla konkrétní výsledek. Obyvatelé od zástupců SŽ chtěli konkrétní informace např. napojení jejich nemovitostí na komunikace u obou. Především požadovali vizualizace, které jim byly přislíbeny jak SŽDC, tak bývalým starostou Freslem již na prezentaci ve škole v roce 2017, ale do dnešního dne jim nebyly předloženy. Jak vyplynulo z jejich vyjádření, schůzka jim nic nového nepřinesla. Zástupci SŽ přislíbili, že detaily napojení a připomínky, které občané měli, s nimi proberou jednotlivě a sejdou se s nimi.
Účastníci této schůzky jim dali jasně najevo, o jaké variantě jsou ochotni jednat, o variantě podjezdu. Pokud se týká varianty nadjezdu, sdělili jim někteří z nich, že využijí všech možných právních prostředků na ochranu svých práv. Na to SŽ sdělila, že plní pouze rozhodnutí svých nadřízených a chápe, že oni využívají svých práv v jednotlivých řízeních, stejně jako městská část.
Od přítomných občanů zaznělo, že s dráhou ve své blízkosti nemají problém, ale s novou tranzitní komunikací, míněná Mezichuchelská, která je v užívání od roku 2008 se dodnes nesmířili z důvodu hluku a prachu a intenzity dopravy a tato komunikace má být svedena přímo před jejich bydliště. Po dvou hodinách byly schůzky ukončeny s konstatováním, že se situace nikam neposunula.  
Na tento týden jsme připravovali veřejnou schůzi právě k problematice mimoúrovňového křížení, která stejně jako předchozí schůzka s účastníky řízení, byla dohodnuta při jednání na ministerstvu dopravy. Nicméně s ohledem na to, že termín SŽ nevyhovoval, hledáme jiný vhodný společný termín. Až bude znám, zveřejníme pozvánku.

foto ze schůzky mezi účastníky řízení a jejich zástupce mimoúr.křížení a SŽ