Jak si zařídit voličský průkaz

19.12.2022

Vážení spoluobčané,

obracím se na Vás se sdělením ohledně volby prezidenta České republiky, která se bude konat:
I. kolo ve dnech 13. a 14. ledna 2023 a případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023.

Jedná se o případné II. kolo volby, kdy ve Velké Chuchli dojde, v termínu od čtvrtka dne 26. ledna 2023
od 17:30 hodin do středy dne 1. února 2023 do 17:30 hodin, k uzavření železničního přejezdu
pro automobily i pěší a cyklisty. Při jednání se správou železnic nám bylo řečeno, že toto uzavření plánují již delší dobu a nelze ho oddálit.

Výše uvedené se týká voličů z ulic:
Dostihová, Drážní, K Sádkám, Radotínská, Starolázeňská, U Křižovatky, U Skály, U Zahradnictví a
U Závodiště.

Budou-li chtít voliči využít své volební právo i v případném II. kole volby prezidenta ČR ve dnech
27. a 28. ledna 2023 a nebudou mít možnost, jak se dostat do svého volebního okrsku, kde jsou vedeni
ve stálém volebním seznamu voličů, mohou buď:
1) požádat na úřadě MČ, U Skály 262/2, 159 00 Praha 5 - Velká Chuchle o voličský průkaz.
S voličským průkazem pak mohou volit v kterémkoliv volebním okrsku v celé České republice, také i
ve volebním okrsku v Malé Chuchli, v Institutu vzdělávání a poradenství ČZU - SAFINA,
V Lázních 15/1, Praha 5 - Malá Chuchle, nebo
2) využít zajištěnou náhradní autobusovou dopravu, a to ve dnech:
27.1.2023 (od 14:00 do 22:00) a 28.1.2023 (od 8:00 do 14:00), kdy bude jezdit autobus (minibus 19+1) každou hodinu. Zastávky: Nádraží Velká Chuchle - Starolázeňská - ČZU Institut vzdělávání a poradenství, ul. V Lázních.

Žádost o volební průkaz je ke stažení a vyplnění na www.chuchle.cz - záložka vlevo VOLBY 2023 - Žádost o vydání voličského průkazu.

Žádost o voličský průkaz lze podat osobně, písemně poštou nebo elektronicky přes datovou schránku.

Voličské průkazy se budou vydávat od 29.12.2022 do 11.1.2023 do 16 h (1. kolo voleb), od 29.12.2022 do 25.1.2023 do 16 (2. kolo voleb).


Pozor!
Podání v listinné podobě (písemně poštou či vhození do schránky úřadu) musí být opatřené úředně ověřeným podpisem voliče. Podání v elektronické podobě musí být zasláno prostřednictvím datové schránky voliče.
Při osobním podání na úřadě je nutné předložit průkaz totožnosti a žádost podepsat před úřední osobou.

Často kladené otázky:

Může za mě požádat o voličský průkaz někdo jiný?
Ne. Při podání žádosti musí obecní úřad zcela jednoznačně identifikovat, že o voličský průkaz žádáte právě vy.

Může za mě převzít voličský průkaz někdo jiný?
Ano, avšak pouze v případě, že se na příslušný obecní úřad dostaví pověřená osoba, která se prokáže plnou mocí
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu.

S bližšími informacemi se obracejte na paní Zdeňku Schulzovou, pověřenou agendou voleb, telefonní číslo:
257 940 326, email: schulzova@seznam.cz. Bližší informace o volbě prezidenta ČR jsou na www.chuchle.cz

Úřední hodiny: Pondělí a středa 08:00 - 12:00 a 13:00 - 17:30
Čtvrtek 08:00 - 11:00 hodin

ZA VZNIKLÉ KOMPLIKACE SE OMLOUVÁME.

Viktor Kobes
starosta MČ