Sdělení starosty

Dovolte, abych uvedl na pravou míru informace pana Špaňhela, uváděné v jeho letáku "Chucheláci trochu jinak".

Ing. Špaňhel předal svůj příspěvek do Zpravodaje dne 17.1.2011 na jednání ZMČ s žádostí o zveřejnění. Vzhledem k tomu, že uzávěrka každého čísla je 5. každého měsíce, nemohl být jeho příspěvek zařazen do lednového čísla nejen z tohoto důvodu, ale i z nedostatku místa, a proto bylo plánováno jeho zařazení do dalšího čísla.

Na vědomí předsedy redakční rady pana Linharta, bylo posláno znění rubriky "Z korespondence", které následně prošlo korekturou, o které již Mgr.
Linhart nebyl nedopatřením informován.

Zároveň sděluji, že žádná cenzura na MČ neexistuje - naopak na základě materiálu, předloženého právě zastupitelem Linhartem, budou v nejbližší době webové stránky úřadu široce otevřené pro diskusi veřejnosti. Rozhodnutím nového zastupitelstva na své ustavující schůzi pak není nově nijak omezeno ani pořizování audio a video nahrávek ze strany občanů při jednáních zastupitelstva.

Mgr. Martin Melichar, starosta

 

 

a7e0e2609d4a08a92a821513f035ae0e.jpg