Senioři u koní

Dne 18. 3. 2014 navštívil Klub seniorů ve Velké Chuchli Střední školu dostihového sportu a jezdectví ve Velké Chuchli. Byl to pro nás nezapomenutelný zážitek. Provozem a výukou školy nás provázela paní ředitelka Ing. Soňa Froňková, Ph.D., bývalý ředitel školy pan Ing. Václav Kolečko a paní Ing. Marcela Sýkorová vedoucí učitelka praktického vyučování.


Seznámili jsme se historií školy, shlédli jsme video o škole a její náplni. Prohlédli jsme si hlavní budovu, kde je v přízemních prostorách dodnes velmi patrný rozsah povodně v r. 2013. Dále prohlídka pokračovala do stájí, kde jsme mohli dát koním jablíčka a mrkev. Na závěr jsme viděli trenažér koně a způsob jak se na něm jezdí.


Myslím si, že škola, která je jediná v České republice, by zasluhovala větší podporu jak od zřizovatele (Magistrát hl. m Prahy) tak i od sponzorů.

Z. Vožniak

Senioři u koní v SŠDSaJ