Senioři z Velké Chuchle navštívili Kuks a okolí

20. září 2016 pořádal Klub seniorů výlet na Kuks. Sraz byl v 8 hodin na obvyklém místě a to na Náměstí Omladiny. Už v 9.58 hod. jsme dorazili do Kuksu.

Než jsme se vydali na prohlídku hospice, tak jsme si mohli prohlédnout expozici o výrobě léků s názvem „Kouzlo apatyky“. Poté následovala základní prohlídka hospice.

Trocha historie k připomenutí: Počátky Kuksu jsou spjaty se šlechtickým rodem Šporků. Praotec rodu Jan byl obyčejný pasáček vepřů a po vypuknutí Třicetileté války vstoupil do armády. Nejdříve byl bubeníkem, ale později pro svůj talent se stal nakonec generálem. V roce 1664 za věrné služby byl povýšen do hraběcího stavu a poté zakoupil panství Hradiště, kde vznikl Kuks.

Zřejmě největšímu rozmachu Kuksu došlo za Janova nejstaršího syna Františka Antonína Šporka.

Na místě, kde dnes leží obec, byly lázně a zámek ( letní sídlo hraběte) a na druhém břehu Labe hospital (útulek pro starce a vojenské vysloužilce).

Nejznámějším umělcem (sochařem), který se podílel na výzdobě Kuksu, byl Matyáš Bernard Braun.

Braunovým nejvýznamnějším dílem na Kuksu je soubor soch či sousoší - ctnosti a neřestí. Originály se nacházejí v lapidáriu. Při rozsáhlé rekonstrukce památky v letech 2013 až 2015 byly v hlavní chodbě odkryty a restaurovány fresky monumentálního malířského cyklu Tanec smrti. Jedná se o 50 maleb na zdech špitálu. Poslední místností v základním okruhu byla barokní lékárna U granátového jablka.

Po skončení prohlídky následoval oběd v hospodě Na Sýpce nedaleko hospice. Ve 13.30 hod. následovala prohlídka muzea lékáren. České farmaceutické muzeum vzniklo v roce 1994 a je zde umístěno několik typů lékáren od lékárny barokní přes mobiliář lékárny z r. 1937 až po moderní typ.

Dále jsme navštívili asi 3 kilometry vzdálený Braunův betlém. Cestou zpět do Prahy jsme se zastavili u vodní nádrže „Les Království“, která byla vystavěna v roce 1920. Stavba je postavená v pseudogotickém stylu, což upoutá každého turistu. Po společném fotografování jsme již vyrazili do Velké Chuchle.

Chtěl bych poděkovat organizátorům za velmi vydařený výlet: paní Jitce, také našemu oblíbenému řidiči a zástupci radnice panu Melicharovi.

Zbyněk Vožniak

c77caf95347cae8b1dfef219c02b73a2.jpg

dd11da824b2d98671a5861f71f5dfff6.jpg