Setkání seniorů

Drazí sousedé,

chtěl bych z celého srdce poděkovat vám všem, kteří jste se zúčastnili předvánočního setkání seniorů v restauraci dostihového závodiště. Já i kolegové z mateřské školy, základní školy a úřadu městské části jsme se snažili, abyste se před nastávajícími svátky cítili co nejpříjemněji a navodili si tak nádherné kouzlo Vánoc. Bylo by mým velkým přáním, aby se ze setkání chuchelských seniorů stala tradice a moc by mne potěšilo, kdyby jste se nesetkávali jen před svátky vánočními, ale po celý rok, a to v Klubu seniorů, který pro vás ve spolupráci s úřadem městské části otevřela paní Monika Krylová. Klub seniorů naleznete v přízemí Klubového domu na Starochuchelské ul. 20. V případě vašeho zájmu navštěvovat klub prosím kontaktujte paní Krylovou na tel. č.  774 867 151.

Velmi rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří ochotně a nezjištně pomáhali s včerejším předvánočním pozezením:

Společnosti ECO-SUN s.r.o. za poskytnutí finančního daru

Panu Kotalovi ze samoobsluhy a společnosti HONDA za sponzorské dary

Manželům Benčatovým z restaurace za prostory a pomoc s pohoštěním 

Paním učitelkám Martausové, Formanové, Skálové, Hlaváčkové a dětem z Mateřské školy a panu zástupci Burianovi a studentkám ze ZŠ Charlotty Masarykové za nádherné kulturní představení

Kolegům z úřadu Formanovi, Havránkovi, Bartákovi a Dostálkové za pomoc s organizací večera

a panu Martinu Švecovi za dopravou našich dětí a seniorů

 

Mgr. Martin Melichar, starosta

senior B

senior B

senior D

senior E

senior F

senior g

senior h

senior ch

senior i

senior j

senior k

senior l

senior m

senior n

senior n

senior o

senior 0

senior p

senior q

senior r

senior s

senior ss

senior sss

senior sssss

senior ssssss

senior r