Školní rok 2017/2018 byl zahájen

V pondělí čtvrtého září byl před  Základní školou Charlotty Masarykové  slavnostně zahájen nový školní rok.

Přítomné žáky, rodičovský doprovod i kolegy učitelského sboru přivítala ředitelka školy paní Mgr. Eliška Jančíková. Ve svém uvítacím projevu představila nové členy učitelského sboru. Přítomné pozdravil i starosta Velké Chuchle pan Stanislav Fresl. Žákyně a žáci obou prvních tříd dostali na památku odznak v podobě květinky s jedničkou, kterou jim předávaly jejich třídní učitelky Mgr. Hana Bálková a Mgr. Monika Vlasáková a pamětní list, který předával starosta Velké Chuchle.

Obě třídy prvňáčků se vyfotografovaly na schodech před budovou školy a za doprovodu třídních učitelek a rodičů se odebraly do nových detašovaných tříd, které v souvislosti s připravovanou výstavbou nového pavilonu vznikly v areálu v Kazínské ulici. Jedná se o soustavu obytných buněk. Je potěšitelné, že díky snaze starosty a jeho zástupců pánů Martina Šimka a Pavla Klána byly náhradní třídy včetně další rekonstrukce přilehlých budov a školní jídelny dokončeny včas.

Rád bych všem žákům, celému pedagogickému sboru i technickým pracovníkům školy popřál klidný a bezproblémový školní rok a hlavně hodně zdraví.

Pochvala patří i firmě, která rekonstrukci starých budov prováděla. V poprázdninovém čísle Chuchelského Zpravodaje přineseme obsáhlejší fotoreportáž, která čtenářům přiblíží, jak se toto dílo rodilo.

Foto a text Jan Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler