Slavnostní otevření přístavby ZŠ Charlotty Masarykové

Jak slíbil, dodržel. Starosta MČ Praha – Velká Chuchle Mgr. Martin Melichar 1. září 2011 před žáky a rodiči přislíbil, že udělá vše pro to, aby nová přístavba do roka a do dne stála a sloužila svému účelu. Starosta svému slibu dostál, což potvrdil při slavnostním zahájení školního roku v pondělí 3. září 2012. Předcházelo tomu rok intenzivní práce jeho a zejména místostarosty arch. Davida Vokurky. Obíhání s projektanty, po úřadech, zajištění finančních prostředků, jednání s dodavatelskými firmami…

V průběhu loňského podzimu byl zbourán pavilon s dvěma třídami, byla vybudována základová deska a vznikala hrubá stavba, tu prováděla nejprve firma Konstruktiva Branco a. s., kterou po známé korupční aféře, vystřídala nástupnická firma Tenton s.r.o. Ještě v dubnu nebylo díky různým peripetiím jasné, zda bude stavba dokončena v termínu. Nakonec vše dobře dopadlo a stavba byla 31. srpna 2012 slavnostně předána do užívání základní škole.

Slavnost byla zahájena netradičně díky zpoždění primátora hl. m. Prahy doc. Bohuslava Svobody vlastní prohlídkou nového objektu. Přístavba školy má půdorys ve tvaru písmene „L“ sestávající z dvoupodlažního pavilonu o velikosti 18,4 x 16,7 m s max. výškou ploché střechy včetně oplechované atiky + 7,89 m, spojovacího jednopodlažního „krčku“ o velikosti 15,5 x 6,2 m a nástupního nádvoří sevřeného ze tří stran budovou školy, které slouží jako relaxačně - interakční prostor. Tvarové schéma nového křídla akceptuje stávající komunikační osu spojující všechny školní objekty. Dostavba je koncipovaná jako lehký zahradní dvoupodlažní pavilon spojený nižším krčkem k hlavní budově. Verandové ochozy obkružují objekt dostavby. V pavilonu je umístěno 6 tříd pro 125 žáků, které jsou směrem na jih prosklenými okenními otvory otevřeny slunci. Vnější plášť reguluje množství světla pomocí stínících lamel. Nad hlavním vstupem a nad 2. NP pavilonu jsou markýzy – vodorovné železobetonové monolitické vykonzolované desky z pohledového betonu. Vnější plášť je tvořen prosklenými okny, pohledovým betonem a jeho barevnost je docílena oranžovým odstínem, který je přenesený pomocí pixelace na stínící lamely vnějšího pláště. Architektonický návrh je dílem architektonické kanceláře Grido architektura a design, s.r.o. (Ing. arch. Peter Sticzay - Gromski, Ing. Valérius Lalkovič).

Mezi hosty slavnostního otevření bylo možné vidět p. Martina Romana, který přispěl významnou částkou na vybavení tříd, zástupce samosprávy z okolí, ředitele škol (MŠ Velká Chuchle, ZŠ Zbraslav, ZŠ Lipence, ZŠ Radotín, Gymnázium Oty Pavla), ale i množství zvědavých chuchelských občanů. Všichni obdivovali moderně zařízené prostory, které školu posunuly opět dále do 21. století. Jak již bylo uvedeno, slavnostního přestřižení pásky se kromě starosty Mgr. Martina Melichara, ředitelky školy Mgr. Elišky Jančíková, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast školství JuDr. Heleny Chudomelové účastnil i primátor hl. m. Prahy doc. Bohuslav Svoboda. Přítomné účastníky překvapil svojí znalostí místních reálií, se zájmem si také prohlédl novou budovu a zapsal se do školní kroniky. Starosta Mgr. Martin Melichar ve svém projevu poděkoval všem, kteří se na přípravě a realizaci celé stavby podíleli a ředitelka školy Mgr. Eliška Jančíková připomenula výročí, která si škola v následujících letech připomene – 2013: 80 let od otevření školy ve Velké Chuchli a 2015: 200 let chuchelského školství. Reportáž ze slavnostního otevření vysílala TV Metropol, přítomni byli i zástupci regionálních médií.

Tomáš Hromádka

více fotografií v sekci Fotogalerie - Otevření přístavby ZŠ Charlotty Masarykové

slavnostní otevření přístavby ZŠ Charlotty Masarykové