Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku

STAROSTKA SE STAROSTOU TO ROZSVÍTILI

První adventní neděle 3. prosince se zapíše do historie Velké Chuchle jako druhý rok, kdy byl rozsvícen na Náměstí chuchelských bojovníků vánoční strom. Po krátkém přivítání přítomných diváků, které provedli starostka chuchelských dobrovolných hasičů paní Kateřina Nedvědová a starosta Velké Chuchle pan Stanislav Fresl, pak úderem sedmnácté hodiny společně rozsvítili vánoční strom, pod kterým žáčci mateřské školy zazpívali vánoční koledy. Z velmi početné účasti spoluobčanů byly slyšet pochvalné hlasy na tuto pěkně připravenou akci, kterou uspořádali členové chuchelských hasičů ve spolupráci s místním úřadem.

Již od šestnácti hodin měli přítomní možnost občerstvit se ve dvou stáncích. Teplé nápoje a zákusky, které aktivní chuchelští hasiči připravili, přišly v chladném večeru jistě vhod.

Všem, kteří se jakoukoliv pomocí na této akci podíleli, patří poděkování.

Našim spoluobčanům a čtenářům Chuchelského Zpravodaje přeji hezké a klidné prožití vánočních svátků a aby i v jejich domácnostech zazářil vánoční stromeček.

Text a foto Jan Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler