Slavnostní vítání občánků

Ve vyzdobeném  zahradním altánu České zemědělské univerzity v Malé Chuchli se v sobotu 24. září konalo slavnostní vítání občánků. Předseda sociálního výboru pan Mgr. Martin Melichar přivítal přítomné a starostu Velké Chuchle pana Stanislava Fresla a představil mu deset nových občánků, kteří se se svými rodiči a příbuznými k slavnostnímu aktu dostavili. Starosta Velké Chuchle v krátkém projevu rovněž přivítal občánky a jejich doprovod. Poté požádal rodiče o podpis do pamětní knihy. Maminkám předal květinu a občánkům na památku hezkého dřevěného koníčka. Předseda sociálního výboru předal za asistence paní Vlasty Formanové rodičům pamětní knížku. Na závěr se všichni společně vyfotografovali. Redakce Chuchelského Zpravodaje přeje novým občánkům hodně zdraví a radosti ze života, jejich rodičům rovněž hodně zdraví a sil pro výchovu svých ratolestí.

Vítání občánků má ve Velké Chuchli dlouholetou, více než padesátiletou tradici a poděkování patří všem, kteří se o udržení této akce zasloužili.

Veškeré fotografie z této slavnostní akce naleznete ve fotogalerii na webu ZDE.


Text a foto: Jan Zágler

242a01fc8d7b9f391b40d095ab59cf74.jpg

07ba0cf1d230b162e2cae6d34c62bad8.jpg