Socio-ekonomická studie území soutoku Berounky a Vltavy

Cílem následujících otázek je zjistit, jaký je Váš pohled na současný stav území soutoku Berounky a Vltavy. Otázky jsou zaměřeny na současné využití a postoje lidí spojených s tímto územím. Tento nezávislý vědecký výzkum je prováděn Ústavem výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. (CzechGlobe).

Jak vyplnit dotazník:

Dotazník je zcela anonymní, jeho vyplnění trvá 5 - 7 minut. Prosíme o vyplnění celého dotazníku podle pokynů uvedených u každé otázky. U některých otázek může být zaškrtnuto více možností, věnujte prosím pozornost zadání otázky.

Pokud máte zájem o zaslání shrnutí výsledků výzkumu, uveďte prosím na závěr dotazníku svoji emailovou adresu. Uvedení Vaší emailové adresy žádným způsobem neovlivní anonymitu vyplněného dotazníku.

Kontaktní osobou je: Mgr. David Vačkář, Ph.D., Oddělení společenského rozměru globální změny, Ústav výzkumu globální změny, Akademie věd ČR, v.v.i., email: vackar.d@czechglobe.cz, tel.: 601 383 185.

Děkujeme Vám za spolupráci!

Dotazník ZDE.

Mgr. Jakub Zelený

Oddělení společenského rozměru globální změny

mapa soutoku