Soutěž JuniorErb 2017

Primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová vyhlásila 7. ročník krajského kola soutěže JuniorErb

Kdo soutěž pořádá?

Spolek Český zavináč (www.ceskyzavinac.cz)

Partnerem soutěže je Jednota školských informatiků (www.jsi.cz)

Na organizaci se podílí odbor informatiky MHMP

Soutěž je určena mladým lidem do 19 let, kteří se aktivně zajímají o internet a tvorbu webových stránek spojených s místem bydliště či školou. Nemusí jít jen o tvůrce-programátory, ale i o autory, kteří web tvoří obsahově, např. pomocí dostupných publikačních systémů.

Například:

webové stránky obce, města v ČR

webové stránky školy

webové stránky sportovního oddílu (neprofesionálního)

webové stránky sdružení (Skaut, SOKOL, dobrovolní hasiči, kulturní spolek apod.)

webové stránky týkající se určitého regionu (např. mapování studánek, památných stromů, cyklostezek apod.)

webové stránky místních pamětihodností (hrad, zámek, kostel, kaplička ...)

Zapojit se mohou jak jednotlivci, tak týmy. Podmínkou je, aby přihlašovatel či 2/3 týmu byli mladší 19 let (datum narození po 28. únoru 1998). Může se jednat i o školní třídy, které vytvářejí podobné projekty v rámci výuky (ročníkové práce apod.).

Soutěž je vhodná nejen pro střední, ale i pro základní školy.

Jak se zapojit?

Víte-li o šikovném studentovi ve vaší třídě nebo ve vašem okolí, nabídněte mu účast v soutěži.

Kde a do kdy se přihlásit?

Do soutěže se přihlašuje na webových stránkách www.ceskyzavinac.cz do 28. února 2017.

29. března 2017 proběhne slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen.

Vyhodnocení celostátního kola proběhne 3. dubna 2017 na konferenci ISSS v Hradci Králové.

Přínos pro soutěžícího a pro školu?

Pro vítěze jsou připraveny hodnotné ceny (v minulých ročnících to byl např. externí disk, tablet apod.).

Soutěžící může porovnat své schopnosti v tvorbě webových stránek se svými vrstevníky, navázat zajímavé kontakty, promluvit si s odborníky na informační technologie, a to především na konferenci ISSS (3. – 4. dubna 2017 v Hradci Králové).

Škola se díky soutěži může zviditelnit nejen v rámci svého kraje (některé kraje vyhlašují krajská kola), ale v případě úspěchu jejího soutěžícího (-ích) i v rámci celé republiky. Rovněž je zde šance navázat spolupráci s místní samosprávou, popř. ji ještě zintenzivnit (zapojit své žáky do tvorby některé z podstránek obecního webu).

Kontakt:

Informace o soutěži podá Roman Falhar (ze spolku Český zavináč)

email: falhar@ceskyzavinac.cz, tel.: 777 250 891

Ing. Renata Tomanová (z odboru informatiky MHMP)

email: renata.tomanova@praha.eu, tel.: 236 002 660 nebo 731 674 611

Magistrát hl. m. Prahy

2eecce21b18ae34b9388c9c882505ba6.jpg